Tillsammans är vi starka

Trygga din anställning med medlemskap och bidra till ett starkare fackförbund. Med bättre villkor och högre löner.

Bli medlem

Har du några frågor eller skyddad identitet?

Kontakta vårt medlemscenter för att få mer information och hjälp med ditt ärende. 010-480 30 00

Saknar du BankID?

Vi kan skicka dig en blankett för medlemsinträdet om du saknar BankID. Hämta blankett

Om Transport

  • Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. 
  • Förbundet bildades 1897 och har cirka 57 000 medlemmar. 
  • Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. 
  • Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati. 
  • För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats.