Plattformsföretag kraschar den svenska arbetsmarknaden

Dåliga arbetsvillkor, sämre löner och ingen möjlighet för fackförbund att förhandla om förbättrade löner och arbetsvillkor. Det är vad plattformsföretag leder till. På den här sidan går Transport igenom på vilket sätt plattformsföretag, så kallade ”appföretag”, inom Transports branscher påverkar den svenska arbetsmarknaden.

Ny rapport: App app app – se upp för diket!

Om hur plattformsarbete inom transportsektorn kan krascha den svenska arbetsmarknadsmodellen

Arbetsmarknaden är i ständig förändring – på gott och ont. För Svenska Transportarbetareförbundet är den starka digitaliseringstrenden tydlig och spelar stor roll för medlemmarna. Därför har Transport undersökt hur plattformsarbete påverkar arbetares rättigheter, arbetsvillkor och mående. Förbundet kräver krafttag mot plattformsföretag och har utvecklat förslag som kan förbättra arbetsmarknaden och minska det mänskliga lidandet.

Läs rapporten här

Vilka är plattformsföretagen?

Sedan 2015 har det skett förändringar på svenska gator och torg och i våra konsumtionsvanor. Gator trafikeras av stressade cykelbud som levererar mat från restaurang till dörr. När det gäller paket så förväntar vi leverans samma dag direkt utanför dörren.

Flera av de nya företagen som levererar dessa tjänster är plattformsföretag.

Plattformsföretagen använder sig av en app eller en teknisk lösning för att leda och fördela arbetet för de som jobbar. Som att schemalägga pass och bestämma vart budet ska leverera varorna. I vissa fall styrs leveransrutter och tider med hjälp av en algoritm.

Plattformsföretag undviker kollektivavtal

De allra flesta plattformsföretag tar inte något arbetsgivaransvar. De som jobbar med att leverera, det vill säga buden, tvingas att bli egenanställda. Plattformsföretaget tar på det sättet inte ansvar för de som jobbar – men i praktiken är de som en traditionell arbetsgivare. Så här kringgår plattformsföretag den svenska arbetsmarknadsmodellen. Fackförbunden saknar en arbetsgivarpart att förhandla med och kan därmed inte teckna kollektivavtal för buden – trots att både buden och facket vill.

Plattformsföretag inom Transports branscher är inte gigföretag

Ett ”gig” är något som har en start- och slutpunkt. Något som sker då och då. Plattformsarbetare inom Transports branscher är varken ”gigarbetare” eller arbetar för ”gigföretag”. De genomför ett arbete som sker på kontinuerlig basis. Varje dag. Dag in och dag ut. Flera veckor och månader i sträck. Plattformsföretag inom Transports branscher ska därför ses som vanliga företag med helt vanliga anställda.

"Lönen är det som de flesta buden bryr sig minst om. Det är trygghet alla vill ha.

Varför är kollektivavtal viktigt?

Kollektivavtal är en garanti för att buden ska ha marknadsmässiga löner. Alltså löner som går att leva på och som är hållbara för individen. Ett kollektivavtal innebär mycket mer än bara löner och schyssta arbetsvillkor. Exempelvis får föraren tjänstepension och täcks av olika försäkringar, såsom olycksfallsförsäkring. Utan kollektivavtal är lägsta lönen = 0 kr och arbetsgivaren kan när som helst förändra budens arbetsvillkor till det sämre. När plattformsföretagen medvetet undviker kollektivavtal tvingas buden att bli egenanställda. Det resulterar i dåliga villkor och löner. Buden anställs på deltid – fast de anser att jobbet är deras huvudsakliga sysselsättning och gärna hade arbetat heltid. De får korta arbetskontrakt eller inget kontrakt alls och löner lågt under det normala. Mer än 40 procent av buden måste jobba för fler än ett av företagen för att få livet att gå ihop. Och trots det här har de fortfarande inte en lön som går att leva på!

Om kampanjen

Syftet med den här sidan är att visa vikten av kollektivavtal, informera om plattformsföretagens brister på den svenska arbetsmarkanden.

Genom att påvisa hur det ser ut hoppas vi kunna skapa opinion i frågan samt få till en förändring för buden så att de får ett bättre arbetsliv.

Om Transport

  • Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. 
  • Förbundet bildades 1897 och har cirka 57 000 medlemmar. 
  • Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. 
  • Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati. 
  • För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats