Vem betalar för den fria frakten?

Det finns inte någon fri frakt - utan bara någon som får uselt betalt. På den här sidan hjälper Transport dig att göra klokare val när du handlar dina varor online. Kolla på filmen så berättar vi mer.

Cookies samtycke

Detta innehåll kräver ditt samtycke innan det kan visas

Ändra samtycke

Läs mer om cookies och hur du hanterar dem.

Välj ett företag som har kollektivavtal för bäst chans till schysst leverans!

När du väljer fraktalternativ, välj ett budföretag som har kollektivavtal. Det har dom här företagen:

 • Postnord
 • DHL
 • Schenker
 • UPS
 • FedEx / TNT
 • Ditt tidningsbud
 • Best
 • Instabee (Instabox och Budbee)

Varför är kollektivavtal viktigt

Kollektivavtal är en garanti för att buden ska ha marknadsmässiga löner. Alltså löner som går att leva på och som är hållbara för individen. Ett kollektivavtal innebär så mycket mer än bara löner och schyssta arbetsvillkor. Exempelvis får föraren tjänstepension och täcks av olika försäkringar, såsom olycksfallsförsäkring.

Utan kollektivavtal är lägsta lönen = 0 kr och arbetsgivaren kan när som helst förändra budets arbetsvillkor till det sämre.

Med ett kollektivavtal är lägsta lönen för bud 26 446 kr i månaden och varje gång arbetsgivaren vill förändra budets arbetsvillkor måste hen kalla till förhandling med facket.

Hur är det att jobba som bud?

Att arbeta som budbilsförare är både roligt och utmanande. Buden beskriver frihet och möjlighet att göra det som de tycker är roligt: att få köra bil! Men många bud beskriver också höga stressnivåer, rädsla för olyckor på vägarna, flera och korta stopp, och många tunga lyft.

En av våra medlemmar beskriver det som: ”Det är svårt att hinna med allt på en dag. Jag kommer sällan hem i tid. Det här bidrar till att folk blir sjuka”.

Inom transportsektorn och bland de som kör paket hem finns det flera företag som saknar kollektivavtal. De förare som arbetar på företag med kollektivavtal beskriver att de mindre företagen bidrar till prispress och tighta rutter med många stopp utan möjlighet till rast.

Flera av de mindre företagen och som saknar kollektivavtal, anställer inte sin personal. De menar att de är “egna” eller “F-skattare”. Men det tycker inte de förare som kör för företagen.

En av Transports medlemmar beskriver det som: ”Det borde vara olagligt att vara F-skattare och egen på det här sättet. Egna företagare ska bestämma själva vilka tider de jobbar, det kan de inte. Kunden som i praktiken är deras chef kontrollerar allt, så de blir livegna”.

Vad händer med klimatet?

Det är inte bra för miljön när flera transporter och bilar kör samtidigt till ett och samma bostadsområde för paketlämning. Istället för samordnade transporter.

Dessutom kör en liten andel av alla lätta lastbilar i Sverige på förnybara drivmedel. Transports klimatberäkningar visar att utsläppen av såväl koldioxid, kväveoxider och partiklar är ungefär tre gånger högre från lätta lastbilar som kör med fossil diesel än de som kör på förnybar HVO-diesel, men att endast tre procent av alla lätta lastbilar i Sverige använder förnybara drivmedel. Samtidigt sker många transporter med upprepade korta stopp för hemleveranser.

Dessa transporter är både kostsamma och resurskrävande. De drabbar miljön och de anställda negativt.

Rapport: Den fria frakten hotar både arbetsmiljö och klimatet

E-handeln växte med hela 40 procent under pandemiåret 2020, men tillväxten slår hårt mot både arbetstagarna och klimatet. Det visar en rapport från fackförbunden Handels, Seko och Transport. Under pandemin har anställda inom såväl post, transport och lager upplevt ökat utnyttjande, mer övervakning och försämrad arbetsmiljö. Tillväxten har också bidragit till ökade utsläpp och ett ohållbart resursutnyttjande som riskerar att stjälpa Sveriges klimatomställning. Förbunden kräver krafttag från bransch och politiker för att få rätsida på problemen. 

Läs hela rapporten
Eller läs kortversionen


Hjälp Transport att driva frågan om bättre villkor i branschen!

– Välj företag med kollektivavtal
– Välj företag som anställer sin personal
– Välj leveranser som kör till ett postombud

 

Om kampanjen

Syftet med den här sidan är att visa vikten av kollektivavtal, informera om plattformsföretagens brister på den svenska arbetsmarkanden.

Genom att påvisa hur det ser ut hoppas vi kunna skapa opinion i frågan samt få till en förändring för buden så att de får ett bättre arbetsliv.

Om Transport

 • Svenska Transportarbetareförbundet är ett fackförbund inom LO. 
 • Förbundet bildades 1897 och har cirka 57 000 medlemmar. 
 • Förbundet organiserar en rad olika branscher och yrkesområden inom främst transportnäring, renhållning och bevakningsbranschen. 
 • Transports uppgift är att se efter medlemmarnas intressen på arbetsmarknaden och inom näringslivet. Dessutom ska förbundet arbeta för politisk, social och ekonomisk demokrati. 
 • För oss är det viktigt att finnas där våra medlemmar finns. Därför har vi 25 lokalavdelningar runt om i landet dit du kan vända dig för att prata om fackliga frågor och situationen på din arbetsplats